Porodično
Putničko zdravstveno osiguranje

Teritorijalno pokriće

Država u koju se putuje

* Ako putujete u više zemalja navedite krajnju destinaciju

Trajanje osiguranja

Iznos pokrića

Dodatne pogodnosti

Pokriće za rekreativno skijanje: Ukoliko Vaše putovanje podrazumijeva i rekreativno bavljenje skijanjem, preporučujemo da izvršite odabir i doplatka za ovu vrstu aktivnosti. Doplatak za rekreativno bavljenje skijanjem iznosi 100% od ukupnog iznosa premije.
Pokriće za gubitak prtljaga: Ukoliko na Vašem putovanju želite i pokriće za gubitak prtljaga, preporučujemo da izvršite odabir ovog doplatka.
Pokriće za COVID: Ukoliko na Vašem putovanju želite viši nivo sigurnosti i da sve bude kako treba, preporučujemo da izvršite odabir ovog doplatka.

Sport kojim se bavite

* sva polja su obavezna
*Porodicom se u smislu uslova putničkog zdravstvenog osiguranja smatra Osiguranikov bračni partner, roditelj/i odnosno staratelj/i i djeca do navršene 18-te godine života.

COVID vrijedi za lica do 60 godina starosti.

Porodično
Putničko zdravstveno osiguranje

Ugovarač polise

Pol

Ukoliko osiguranje ugovarate za sebe, ostavite označeno ovo dugme. Ukoliko osiguranje ugovarate za nekoga drugog, ugasite dugme i unesite osiguranikove podatke.

Osiguranici

Osiguranik 1

Ugovarač osim sebe može ugovoriti polise i u ime drugih osoba.

Dodaj još osiguranika

* sva polja su obavezna
* osigurano lice ne može biti starije od 75 godina
*Porodicom se u smislu uslova putničkog zdravstvenog
osiguranja smatra Osiguranikov bračni partner,
roditelj/i odnosno staratelj/i i djeca do navršene 18-te godine života.

Porodično
Putničko zdravstveno osiguranje

Pregled polise

Ugovarač polise

 • Ime i Prezime

 • JMBG

 • Datum rođenja

 • Broj pasoša

 • Grad / Opština

 • Ulica i broj

 • Telefon

 • Email adresa

 • Pol

  Muški

Detalji polise

 • Teritorijalno pokriće

 • Država u koju se putuje

 • Početak osiguranja

 • Istek osiguranja

 • Vrsta polise

  Porodično - PZO

 • Pokriće za rekreaciono skijanje

 • Pokriće za gubitak prtljaga

 • Pokriće za COVID

 • Doplata za sport

Napomena:
Polisa porodično putničko zdravstveno osiguranje na putu je važeća samo
ako su svi uneseni lični podaci ispravni.
COVID vrijedi za lica do 60 godina starosti.

Premija PZO:
Popust:

Ukupno za naplatu:

Porodično
Putničko zdravstveno osiguranje

Plati online

Detalji kartice

Obrada u toku...